‘Devrim niteliğinde bir adım!’ İletişim kurmak için ‘sadece düşünmek’ yetecek…

İnme veya felç nedeniyle konuşamayanlar için gelişmiş iletişim yollarını açan bu çaba, seçkin Profesör CT Lin, ilk yazar Yiqun Duan ve doktora adayı Jinzhou Zhou tarafından yönetildi.  

DÜŞÜNCELEİRİN METNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Çalışmaya katılanlar, sessizce pasajları okurken elektroensefalogram (EEG) yoluyla elektriksel beyin aktivitesini kaydeden bir başlık taktılar.

EEG verileri daha sonra araştırmacıların geliştirdiği DeWave adlı bir yapay zeka (AI) modeli tarafından işlendi ve bu model beyin sinyallerini tutarlı kelimelere ve cümlelere çevirdi.

Lin, “Bu araştırma, ham EEG dalgalarını doğrudan dile çevirme konusunda öncü bir çabayı temsil ediyor ve bu alanda önemli bir atılım anlamına geliyor” dedi.

“Beyinden metne çeviri sürecine ayrık kodlama tekniklerini ilk kez dahil ederek sinirsel kod çözmeye yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Büyük dil modelleriyle entegrasyon da sinirbilim ve yapay zekâda yeni sınırlar açıyor” diye ekledi.

FELÇLİ BİREYLER İÇİN İLETİŞİM YÖNTEMİ SAĞLIYOR

Teknoloji, felç gibi çeşitli durumlar nedeniyle konuşamayan bireyler için alternatif bir iletişim yöntemi sağlama konusunda umut vaat ediyor. Ayrıca, insanlar ve makineler arasında sorunsuz etkileşimi kolaylaştırarak biyonik kollar veya robotlar gibi cihazların çalışmasına potansiyel olarak yardımcı olabilir.

Toplam 29 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma, genellikle sınırlı sayıda birey üzerinde test edilen daha önceki deşifre yöntemlerine kıyasla teknolojinin güvenilirliğini ve uyarlanabilirliğini artırıyor.

EKİP İÇİN SIRADA NE VAR?

Model, fiilleri isimlerle eşleştirmede daha yüksek bir yeterlilik sergilemesine ve isimler için eşanlamlı çiftlere doğru bir eğilim göstermesine rağmen, araştırmacılar bu zorlukları kabul etmektedir.

Şu anda BLEU-1’de %40 olan çeviri doğruluğu puanı, makine tarafından çevrilen metnin yüksek kaliteli referans çevirilere benzerliğini değerlendiren bir ölçüttür. Ekip, bu skoru geleneksel dil çevirisi veya konuşma tanıma programlarıyla karşılaştırılabilir bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor ki bu da %90’a yakın.

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu çığır açan teknoloji, Avustralya Savunma Kuvvetleri ile işbirliği içinde geliştirilen beyin dalgası kontrollü dört ayaklı robotlar gibi önceki beyin-bilgisayar arayüzü ilerlemelerine dayanmaktadır.

Beyin sinyallerinin anlamlı metinlere entegre edilmesi, düşüncelerin sorunsuz bir şekilde yazılı dile çevrilebileceği ve konuşma engeliyle karşılaşan bireyler için iletişimde devrim oluşturacak bir geleceğe doğru kayda değer bir adımdır. Çalışmanın bulguları Papers with Code dergisinde yayımlandı.

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x